4 Perkara Tanpa Ada 4 Perkara yang Lain

Nov 09, 2023

Hatim Al Asam mengatakan bahwa barangsiapa mengatakan 4 perkara tanpa ada 4 perkara yang lain, perkataannya itu dusta. 4 perkara itu adalah:

Pertama, manidda'a hubballahi wa lam yantahi 'ani ma harimillahi ta'ala fada'waahu kidzbun.

Barangsiapa mengatakan cinta kepada Allah, sementara ia tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, perkataannya adalah dusta.

Kedua, wa manidda'a hubbannabiyyi 'alaihi wa sallamu wa karihal fuqarak wal masaakin fada'waahu kidzbun.

Barangsiapa mengatakan cinta kepada Nabi saw., sementara ia membenci fakir miskin, perkataannya adalah dusta.

Ketiga, wa manidda'a hubbal jannati wa lam yatashoddak fada'waahu kidzbun.

Barangsiapa mengatakan cinta kepada surga, sementara ia tidak mau bersedekah, perkataannya adalah dusta.

Keempat, wa manidda'a khoufannari wa lam yantahi 'aniddunuubi fada'waahu kidzbun.

Barangsiapa mengatakan takut siksa neraka, sementara ia tidak berhenti berbuat dosa, perkataannya adalah dusta.

Sumber: Kitab Nashaihul Ibad oleh Syekh Nawani Al Bantani

Sumber gambar: Image by rawpixel.com on Freepik

---

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) menjalankan proyek-proyek kebaikan sebagai jalan ke surga-Nya dan sebagai bekal & tabungan akhirat melalui platform infak.in dan wakafo.org

---

Tulisan ini tersimpan di Program - Lembaga Manajemen Infaq (LMI)